Pokreće Blogger.

Kopački rit


Ovo je nastavak mog vikend putovanja, koji ste mogli vidjeti u zadnjem postu. Nakon Iloka, posjetili smo park prirode Kopački rit. Tu nas je čekala vožnja brodom kroz posebni zoološki rezervat gdje smo najbolje mogli vidjeti dom tisuća bioloških vrsta. 

Na slikama možete vidjeti novu drvenu šetnicu preko jezera Mali Sakadaš, koje je drugo veće jezero u Kopačkom ritu, uz Kopačko jezero. Zanimljivo je da je Rit godišnje poplavljen u prosjeku 99 dana, te je reljef rezultat rada vode, rijeka Dunava i Drave te poplavnih voda koje plave područje.

Svaki novi posjet donosi nešto novo, a ovo mjesto je idealno za sve ljubitelje prirode, sela i romantičnog ugođaja, baš donosi sklad. Uživajte u slikama :)


This is a continuation of my weekend trip, which you could see in the last post. After Ilok, we visited the park Kopački rit. We were waiting for a boat ride through the Reserve where we were best able to see the home of thousands of biological species.

In the pictures you can see a new wooden walkway over the lake Small Sakadaš, which is the second large lake in Kopački rit, with Kopačko lake. It is interesting that Rit annually flooded on average 99 days, and the relief is the result of the water, the river Danube and Drava and the floods area.

Each new visit brings something new, and this place is ideal for nature lovers, villages and romantic atmosphere, just brings harmony. Enjoy the pictures :)Nema komentara